Tweeter button Facebook button Linkedin button
PC50plus neemt u veel werk uit handen, maar wat moet u zelf doen?

PC50plus

PC50plus zoekt deelnemers

PC50plus - PC50plus zoekt deelnemers

Wat doet u zelf?


Computerdocent bij PC50plus; wat verwachten wij van u?

  • Als computerdocent  zorgt u zelf voor het werven van klanten binnen uw woongebied. Dat kan door  adverteren in huis-aan-huisbladen, benaderen van instellingen, buurthuizen etc.
  • U bepaalt uw eigen prijzen. Het lesgeven aan huis is iets duurder dan wanneer u de klant op uw eigen locatie lesgeeft. Het lesgeven aan kleine groepjes is per persoon ook goedkoper dan het lesgeven aan individuele klanten. Indicatie: voor een individuele cursus rekent u tussen € 15,- en € 25,- per uur.
  • U hanteert de werkwijze van PC50plus zoals omschreven in de achtergrond informatie (wat maakt PC50plus tot een succes) en maakt gebruik van het aangeboden lesmateriaal.