Tweeter button Facebook button Linkedin button
Veel gestelde vragen en antwoorden

PC50plus

PC50plus zoekt deelnemers

PC50plus - PC50plus zoekt deelnemers

FAQ

Welke vooropleiding moet ik hebben om deel te kunnen nemen?
Een opleiding op mbo niveau is wel een vereiste. Daarnaast is een ruime kennis van computerapplicaties en Windows besturing vereist. Uiteraard verwachten wij dat u goed met mensen om kunt gaan en veel geduld hebt.

Waarom zou ik me als deelnemer aan melden?
Deelnemer worden heeft een aantal voordelen voor u:

  • u hoeft zelf geen voorwerk te doen. Dat is al door PC50plus gedaan.
  • u hoeft geen website te (laten) bouwen en lesmateriaal, briefpapier en facturen te ontwikkelen.
  • u kunt zich direct volledig richten op het werven van cursisten en op het lesgeven.

Hoe meld ik me aan?
Door een email te sturen naar info@pc50plus.nl
Wij bellen u dan terug om meer informatie te geven. U krijgt, als u wilt deelnemen, ter ondertekening de overeenkomst toegezonden.
U kunt ook eerst nadere informatie vragen via hetzelfde formulier, of zelf telefonisch contact met ons opnemen.

Wat kost deelname aan het PC50plus concept?
Het eerste jaar (12 maanden vanaf het begin van uw deelname) betaalt u als deelnemer een instapbedrag van € 50,00 per maand (excl. Btw).
Na het eerste jaar betaalt u € 75,- per maand (excl. Btw). Deze bedragen wordt jaarlijks aangepast aan de wettelijke prijsindexering.

Welke tarieven kan ik hanteren?
U kunt uw eigen prijsbeleid voeren. Als richtlijn hanteren wij een uurprijs van € 20,00 wanneer u individueel les geeft, inclusief Btw en lesmateriaal.
Wanneer u bij iemand aan huis les geeft kunt u de uurprijs verhogen met de reiskosten.
Geeft u les aan meerdere personen dan kunt u de uurprijs per persoon lager houden: € 17,50 per persoon.
Het lesgeven aan kleine groepjes is per persoon goedkoper dan het lesgeven aan individuele klanten.
Uiteraard staat het u vrij om de les prijzen aan te passen aan de hand van de (economische) situatie in uw werkgebied.
U kunt zelf uitrekenen wat u ongeveer kunt verdienen bij het lesgeven aan een aantal cursisten per week.

Wat biedt PC50plus mij?
Klik hier voor uitgebreid overzicht van de faciliteiten.

Wat moet ik zelf ondernemen?
Klik hier voor de informatie

Als ik deelneem als docent moet ik een vergoeding betalen. Heb ik dan ook de garantie dat ik als docent daadwerkelijk aan de slag kan in een regio van PC50plus?
Ja, als docent in uw regio heeft u de garantie dat u daar aan de slag kunt en uw klanten kunt werven. PC50plus reserveert voor u de gemeente of gemeenten waar u uw klanten werft. Hierdoor kan (of kunnen) de door u gereserveerde gemeente(n) niet meer gereserveerd worden door andere deelnemers.
Zodra u zich heeft geregistreerd als deelnemer wordt dit geregeld en kunt u starten.

Ik wil in meerdere gemeente les gaan geven. Moet ik dan per gemeente  € 50,00 betalen?
Nee, u betaald voor deelname € 50,00 (excl. btw) per maand. Inclusief de overige gemeenten waar u les wilt geven. Deze reserveren we dan ook voor u. Wij accepteren, op verzoek, een gelimiteerd aantal extra gemeenten in uw omgeving.

Als ik een groep van 6 cursisten heb, hoe biedt de PC50plus formule dan uitkomst? Mijn leskamer is voor zo’n groep te klein.
Het is handig als u een ruimte heeft, thuis of elders, om aan meerdere personen tegelijk les te kunnen geven.
Wanneer dat in het begin niet mogelijk is dan kunt u eerst individueel lessen plannen, zowel bij u thuis als bij de cursist.
Het is vaak ook mogelijk om tegen geringe kosten ruimte te huren met alle benodigde faciliteiten bv. in de bibliotheek, buurthuis of bij particulieren.

Welke risico’s loop ik?
In het slechtste geval bent u een jaar lang maandelijks € 50,00 (excl. Btw) kwijt. Maar we gaan er van uit dat u door eigen inzet resultaat zult halen.

Kan ik tussentijds de overeenkomst opzeggen?
U gaat de overeenkomst voor een jaar aan. Dat betekent dat u tussentijds de overeenkomst niet eenzijdig op kunt zeggen. Na een jaar kan dit wel.

Is het les materiaal helemaal gratis verkrijgbaar?
Op de docentenpagina vindt u alle basisboekjes en onderwerpgerelateerde opdrachten. Deze kunt u kosteloos downloaden. Houd er wel rekening mee dat al het lesmateriaal auteursrechtelijk beschermd is en dus alleen voor de lessen mag worden gebruikt. Het materiaal blijft eigendom van PC50plus.
Uw cursisten kunnen les boekjes kopen bij PC50plus via deze link.

Kan ik mijn eigen naam voeren?
Nee. U voert bij al uw activiteiten de naam van PC50plus, zoals in de overeenkomst is afgesproken. Deze naam komt ook op het visitekaartje te staan en op alle formulieren, opdrachten en les boekjes.

Als ik deelnemer wordt ben ik dan zelfstandige?
Dat kan maar hoeft niet. U kunt de activiteiten ook als “inkomsten uit overig werk” doen (bijverdiensten). Deze inkomsten geeft u dan op aan de belastingdienst.
Bepaalde kosten die u maakt om uw werkzaamheden te verrichten kunt u van de verdiensten aftrekken.
Wanneer u al ondernemer bent dan kunt u de activiteiten van PC50plus onderbrengen bij uw Kamer van Koophandel inschrijving. Het lesgeld laat u op uw normale zakenrekening overmaken.
Als particulier wordt u  overigens pas als zelfstandige beschouwd wanneer u een bepaald aantal uren besteed aan het lesgeven. Tot die tijd geeft u de inkomsten bij uw aangifte op.
Bepaalde kosten die u maakt om dat inkomen te verwerven zijn ook aftrekbaar. Zie voor nadere informatie http://www.belastingdienst.nl.

Ik ontvang een Bijstandsuitkering. Wat zijn de gevolgen als ik deelnemer wordt?
Op een bijstandsuitkering worden inkomsten uit arbeid ingehouden.  Er kan een vrijlating van inkomsten van toepassing zijn, bedoelt als stimulering om uit de uitkeringssituatie te komen. Vraag hieromtrent nadere informatie bij de afdeling sociale zaken in uw gemeente.
Als startend ondernemer vanuit een Bijstandsuitkering kunt u in aanmerking komen voor een tijdelijke uitkering om uw lesactiviteiten op te starten. Hiermee kunt u in uw levensonderhoud blijven voorzien. De uitkering wordt dan als lening verstrekt en wordt aan de hand van de jaarcijfers wel of niet terugbetaald. Wordt in dat jaar onvoldoende winst gemaakt dan wordt de lening alsnog omgezet in een uitkering, afhankelijk van de hoogte van de uitkering en hoeft u niet terug te betalen. (bijstandsbesluit zelfstandigen) Informeer  bij uw consulent op de afdeling sociale zaken van uw Gemeente.
Informeer ook bij de gemeente of u in aanmerking kunt komen voor een bijdrage in de maandelijkse kosten die aan PC50plus betaald moeten worden. Vraag na of deze kosten kunnen vallen onder verwervingskosten in het kader van uw re-integratie.
Er zijn mogelijkheden om met behoud van uw uitkering te starten. Laat u niet weerhouden!

Ik ontvang een WW uitkering. Wat zijn de gevolgen als ik deelnemer wordt? Inkomsten uit arbeid worden geheel  op de WW uitkering ingehouden.
Ook als startend ondernemer vanuit WW uitkering kunt u in aanmerking komen voor een tijdelijke uitkering om uw lesactiviteiten op te starten. Hiermee kunt u in uw levensonderhoud blijven voorzien. De uitkering wordt dan als lening verstrekt en wordt aan de hand van de jaarcijfers wel of niet terugbetaald. Wordt in dat jaar onvoldoende winst gemaakt dan wordt de lening alsnog omgezet in een uitkering, afhankelijk van de hoogte van de uitkering en het inkomen van een eventuele partner. (bijstandsbesluit zelfstandigen) Informeer  bij uw werkcoach van het UWV. (http://www.uwv.nl/Particulieren/ik_ben_of_word_zelfstandige/index.aspx).
Er zijn mogelijkheden om tijdelijk met behoud van uw WW uitkering te starten. Laat u niet weerhouden!

Als ik een vraag heb waar kan ik die dan stellen?
Dat kan per email naar info@pc50plus.nl

Ik heb geen ervaring met lesgeven aan ouderen. Kan ik training of ondersteuning krijgen? 
U kunt individueel ondersteuning krijgen. Daartoe kunt u, aan het begin van uw activiteiten,  een afspraak maken met PC50plus.

Moet ik zelf een zakelijk e-mailadres aanmaken?
Nee, zodra u deelnemer wordt maken wij een zakelijk e-mail adres voor u aan.  (plaatsnaam@pc50plus.nl)

Hoe kom ik op mijn docenten pagina?
Zodra u deelnemer bent krijgt u een persoonlijke toegangscode. Hiermee kunt u op de website inloggen op de docenten pagina. 

Ik heb een aanmelding gekregen van iemand die jonger is dan 50 jaar. Is dat een probleem?
Nee, dat is geen enkel probleem. Het lesmateriaal van PC50plus is ook geschikt voor jongere cursisten.